Menu Zamknij

FAQ

Jakie zasady rządzą sesją? 
Integracja Strukturalna tradycyjnie wykonywana jest w sekwencji 10 sesji, aby oddziaływać na cały organizm a nie wybraną jego część. Każda dotyczy innego obszaru ciała i posiada określone cele. Przebieg jest dopasowywany indywidualnie do potrzeb klienta. Poszczególne sesje bazują na osiągnięciach poprzednich – wcześniejsze stanowią podstawę późniejszych, które są ich kontynuacją. Podstawową serię dr Ida Rolf nazwała ,,the recipe”, co tłumaczy się jako przepis lub sposób na coś. Stworzenie tej formuły zajęło jej około 25 lat. Stanowi ona nie tyle zbiór technik, ile określonych celów, które razem dają widoczny, odczuwalny i utrzymujący się efekt terapeutyczny. 

Jak przebiega sesja? 
Rozpoczyna się od rozmowy z klientem i ustalenia jego oczekiwań odnośnie serii lub pojedynczej sesji. Terapeuta dokonuje wzrokowej oceny sylwetki w ruchu i pozycjach statycznych. Klient ubrany jest w bieliznę ( bądź kąpielówki mężczyźni, lub dwuczęściowy strój kąpielowy – kobiety). W czasie jej trwania pacjent leży na stole wykorzystywanym do pracy tą metodą. Sesja trwa około 60 minut. Częstotliwość sesji może być różna – najczęściej raz w tygodniu przez kolejnych 10 tygodni. Na początku i na końcu każdej sesji mogą byś wykonywane fotografie pozwalające obserwować proces terapeutyczny. 

  • Jak często powinny odbywać się sesje? Jest to sprawa indywidualna. Rekomendowana jest 1 sesja w tygodniu. Niektórzy robią jedną na 2-3 tygodnie inni 2 w tygodniu.
  • Jak się ubrać na sesję? W czasie sesji klient ubrany jest w bieliznę ( lub kąpielówki mężczyźni, dwu częściowy strój kąpielowy kobiety). Dobierz ubiór tak aby czuć się komfortowo.
  • Dlaczego 10 sesji? Metoda tradycyjnie składa się z 10 sesji. Każda dotyczy innego obszaru ciału i posiada określone cele. Razem tworzą zamkniętą całość. 10 sesji umożliwia kompleksowe podejście do problemów klienta i optymalizuje wyniki terapii.
  • Czy muszę brać udział w 10 sesjach? Oczywiście nie. Zwykle proponowana jest jedna lub kilka sesji, aby zapoznać się z tym rodzajem pracy i wtedy podjąć decyzję, czy chce się przejść całą serię. Istnieje także możliwość pracy poza formułą 10 sesji.
  • Jakie są odczucia podczas sesji? Doznania w czasie sesji różnią się – od przyjemnych ciepłych doznań w miejscu, nad którym obecnie pracuje terapeuta, do chwilowego bólu i dyskomfortu. Klient ma pełną kontrolę nad tym, czego doznaje. Wzajemna komunikacja pozwala regulować siłę nacisku i w delikatny sposób pracować z trudnymi miejscami.
  • Na czym polega aktywny udział klienta w sesji? Aktywacja klienta polega na wykonywaniu przez niego określonych ruchów, zwracanie uwagi na pewne obszary ciała i świadome oddychanie w czasie sesji. Każda sesja kończy się ćwiczeniami mającymi na celu reedukację ruchową. Terapeuta często zadaje pytania o odczucia klienta – wzajemna komunikacja jest ważnym elementem budowania relacji klient – terapeuta, pomaga budować świadomość ciała i optymalizować efektywność procesu integracji strukturalnej.
  • Czym są techniki mięśniowo-powięziowe? Jest to rodzaj technik manualnych, których działanie jest nakierowane na układ powięziowy. W praktyce techniki te mają formę miejscowych ucisków, ruchów rozciągających i energetyzujących tkanki wykonywanych przy użyciu palców, dłoni, przedramion i łokci.
  • Czy efekty się utrzymują? Tak. Efekty integracji strukturalnej nie tylko utrzymują się, ale także rozwijają. Seria 10 sesji pomaga wyznaczyć pewien kierunek rozwoju który jest kontynuowany przez klienta. Integracja strukturalna jest w dużej części metodą edukacyjną pokazującą jak lepiej wykorzystywać swoje ciało i przez to zapobiegać powstawaniu kontuzji, dolegliwości bólowych etc. Trzeba jednak zaznaczyć, że urazy i stres mogą zakłócić stan równowagi w organizmie i wtedy mogą być konieczne dodatkowe sesje.
  • Czy integracja strukturalna jest pracą grupową? Nie. Jest to praca indywidualna. Kształt sesji jest dopasowywany indywidualnie do potrzeb klienta.